Mezinárodní spolupráce

Projekt "Kultura evropského venkova" ... a jak to bylo dál

V roce 2012 bylo hostitelkou zemí vybráno Bystré. Festivalu předcházela jarní konference, na které se domlouvali všechny detaili této akce. Celý festival se naplánoval na červenec a sjelo se všech 11  států, které přivítal starosta města pan Miloslav Sejkora spolu s hejtmanem pardubického kraje panem Radko Martínkem. Festival se nesl v přátelském duchu a zanechal v každém mnoho zážitků. Po festivale následovala v Bystrém další akce a to řezbářské sympozium -  WOOD ART. Tématem toho sympozia byl EVROPSKÝ BETLÉM. Sjeli se zde řezbáři z Dánska, Estounska, Holandska,Maďarska,Řecka, Francie. Zadání znělo, za týden z lipového dřeva vytesat figuru 60 cm velkou. Řezbáři si rozdělili hlavní postavy, které figurují v betlémě a mohlo se začít. Po týdenní práci vzniklo 16 figur do betléma, který objíždí svět.

V roce 2013 se stalo Bystré opět organizátorem velké akce, tentokrát šlo ale uspořádání YOUTH CAMPU neboli kempu pro mládež. Setkalo se zde 60 mladých lidí z 12 evropských zemí, tématem byla Technika a civilizace v tanci, umění a divadle. Mládež netrávila celý týden jen prací na workshopech. Připraveny byly i výlety, prohlídky památek v Bystrém a okolí, procházky po místních zajímavostech. Celý týden utekl jako voda a dovolím si říct, že si všichni odváželi krásné zážitky. 

V roce 2014 se ve francouzském městě Millionec, konala akce nazvaná GO AND DO, do tohoto projektu se zapojili i bysterští občané. Cílem projektu byla obnova naučné stezky okolo jezera Kerné Heul v krásném prostředí Bretaně. V létě proběhl v Bystrém volejbalový turnaj,kterého se zúčastnili hráči z partnerské obce Ströbeck. Kemp mladých tento rok pořádal právě německý Ströbeck, projekt se nesl ve znamení konunikace - tak blízko a přece tak daleko. Smyslem kempu bylo vyjádřit umění komunikace a empatie pomocí kamery a progrmu na stříhání videí.
V létě téhož roku proběhly v holandském Wijk aan Zee mezinárodní trhy spojené s oslavou výročí 15 let Cultural village of Europe. 

V roce 2016 se hostitelskou zemí pro tento rok stala dánská obec Tommerup. Spolu s bysterskou výpravou zde byli také delegace z Francie, Estounska, Německa. Poznávali se tradiční dánské pokrmy, tance a tradice a opět se jednalo, přátelské setkání všech.

Vedle těchto akcí probíhá každý rok v holandském Wijk ann Zee v rámci Kultury evropského venkova, šachový turnaj, kterého se účastní hráči ze Stöbecku a Bystrého. Do mezinárodní spolupráce se také aktivně zapojuje Základní umělecká škola, která se svými vystoupeními navštívila řadu zemí.

 

 

 

Vytisknout E-mail

Cultural Village of Europe

V roce 1996 byla dánská Kodaň vyhlášena kulturním městem Evropy. Toto dalo popud dánské vesnici Tommerup, která se prohlásila v tomtéž roce kulturní vesnicí Evropy. Po letech složitých příprav dánskou obec následovala v roce 1999 holandská vesnice Wijk aan Zee a navázala kontakt s 10 vesnicemi evropských zemí, tím dala mezinárodní význam tomuto počinu a požádala francouzskou vesnici Mellionnec, aby se stala kulturní vesnicí v roce 2000. Rok 1999 vyvrcholil společnou schůzkou starostů všech 11 vesnic ve Wijk aan Zee a zformulováním společné Charty vesnic. Hlavní myšlenkou Charty, je snaha poukázat na to, že Evropu netvoří pouze města, že je tvořena i vesnicemi.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout E-mail

Projekt „ Kultura evropského venkova v roce 2007"

V loňském roce bylo nositelem projektu Maďarsko, obec Palkonya, vzdálená od nás cca 500 km.Obec leží v jihovýchodní části Maďarska na tzv. vinné stezce. Produkce vína je hlavní činností místních obyvatel. V měsíci květnu proběhla konference starostů, v červenci kemp mladých a v říjnu festival kultury.Spolu s námi navštívili Maďarsko obyvatelé Trpína, který má od roku 2001 navázánu úzkou spolupráci s obcí Palkonya.

V Maďarsku proběhly v roce 2006 v říjnu také komunální volby a nám všem známou Leonóru Becker nahradil nový starosta pan Balazs Harsagyi. V úvodním dopise mě žádal, abych jeho jménem pozdravila všechny naše občany, což nyní činím. Informace o obci můžete najít na webu www.palkonya.hu, nebo na www.cultural-village.com
Jiřina Leinweberová, starostka

Vytisknout E-mail

Projekt "Kultura evropského venkova" v roce 2008

V letošním roce je nositelem projektu Španělsko, obec Porrúa. V květnu zde proběhla konference starostů, na červenec je naplánován kemp mladých.

Vesnice Porrúa leží na severu Španělska a je součástí provincie Asturias. Leží na úpatí jednoho z nejkrásnějších evropských pohoří - Picos de Europa (Evropské štíty). Žije zde 400 obyvatel.

Informace o obci Porrúa naleznete na internetových stránkách: www.porrua.net

Vytisknout E-mail

Projekt "Kultura evropského venkova" v roce 2009

V roce 2009 bylo nositelem projektu Dánské město Tommerup. Vesnice, která stála na počátku vzniku projektu Kultura evropského venkova a do které se po 10. letech působení  znovu vracíme. V dubnu proběhla konference starostů, v červnu festival, na kterém jsme se sešli s Maďarskem a Španěli. Závěrečné konference proběhla na konci října. Hlavním tématem bylo shrnutí uplynulého roku a plánovaní roku příštího. Fotografie z Tomerrupu a veškeré informace o festivalu naleznete na stránkách www.cultural-village.com/ a nebo přímo na stránkách Tommerupu www.kulturlandsby-tommerup.dk.

Vytisknout E-mail

Projekt "Kultura evropského venkova" v roce 2010

V letošním roce proběhla Kultura evrpského venkova v poslední vesnici, která se ke společenství přidala již v rozběhnuté fázi a to v roce 2002 na festivalu v Bystrém. Rakouská vesnice Kirchheim však vzala vše velice zodpovědně a uspořádala rok plný nezapomenutelných zážitků. V květnu proběhla konference starostů, která se nesla v duchu přípravy dokomentu tzv. Town twinning - smlouva o spolupráci a partnerství vesnic. Tato smlouva je velmi důležitá pro získání dotací na tyto akce a díky ní by mělo být jednodušší vyjednávání s parlamentem. Bohužel všechny partnerské vesnice tutu smlouvu nemohli podepsat z důvodů změn v novém vedení. V červenci proběhl kemp mladých a v srpnu do Kirchheimu dorazila česká, estounská a italská delegace. Rakouští přátelé pro nás měli připravený hezký program a při závěrečném festivalu bylo všem účastníkům líto, že ty 4 dny tak rychle utekly. V řijnu se konala závěrečná konference, při které se diskutovalo o další budoucnosti, o pokračování 10ti leté tradice, o pořádání festivalů, kempu mladých, sestavil se plán na další dva roky a předběžný itinerář akcí, které by se v dalších dvou letech mohly uskutečnit. Poslední den konference proběhlo oficiální podepsání smlouvy o další spolupráci všech dvanácti vesnic. Informace o Kirchheimu a celém uplynulém roce 2010 naleznete na stránkách www.kulturdorf.eu

Vytisknout E-mail