Zajímavá místa a tipy na výlet

Balda

5 km, z Bystrého směrem na Dolní Jedlovou, turistická stezka - červená.  Bývalé minerální lázně (nazývané též Tlatá studně nebo Zlatý pramen), dochovaná kaplička a studna s pramenem minerální vody.

Vytisknout E-mail

Boží muka U Kostelíčka

Po silnici na Nedvězí a odbočení vlevo se dostanete k Božím mukám U Kostelíčka.

Místo původní osady, která byla vypálena po údajné bitvě v 11. století mezi Čechy, Poláky a Uhry. Možnou pravdivost dokládají úlomky hliněných nádob a zbytky roubené studny, z nichž některé podle archeologů pocházejí z 11. století. Znovu pak byla osada vystavěna jeden kilometr východně na místě dnešní Podkovy. V roce 1999, při příležitosti 650. výročí nejstarší písemné zmínky o Bystrém (rok 1349), byla nová zděná Boží muka U Kostelíčka obnovena a následně 5. září 1999 vysvěcena.

Vytisknout E-mail

Dalečín

Obec Dalečín se nachází na východním okraji Českomoravské vrchoviny v sevřeném údolí horního toku řeky Svratky při prahu vodárenské nádrže Vír.

Přímo v obci na levém břehu Svratky, na poměrně nevýrazné zvýšenině jejího břehu, u silnice směrem na Vír, stojí zřícenina hradu. Zachovaná je západní plášťová zeď, celý obvod hradu místy až 3 m vysoký, základy vstupního objektu i pozdějšího ohrazení, včetně zbytků dvou bašt.
První písemná zmínka o něm je z roku 1358.
Zřícenina je volně přístupná.

Dalčín je také výchozím bodem Svratecké vodohospodářské stezky, Ta je 16 km dlouhá a vede až k vodní přehradě Vír. Sleduje řeku Svratku a její proměny překrásným hlubokým údolím, které si vysloužilo název Českomoravské Švýcarsko.

Vzdálenost do Dalečína je 14 km

Vytisknout E-mail

Hrad Svojanov

5 km, z Bystrého směr Hartmanice, turistická stezka zelená - středověký královský hrad Svojanov byl vybudován Přemyslem Otakarem II. na ochranu Trstenické stezky. Hrad se po jeho smrti na Moravském poli stal sídlem Záviše z Falkštejna. Můžete si projít areál hradu, prohlédnou různé expozice. Během léta zde probíhá řada kulturních programů. Více informací: www.svojanov.cz

Vytisknout E-mail

Jerkův rybník

Jerkův rybník s romantickým ostrůvkem uprostřed, je krásné místo v přírodě, kam si lze udělat příjemnou procházku. Dojít se k němu dá po zelené turistické trase směrem na Sulkovec k Panskému lesu. Vzdálenost z centra Bystrého je cca 1, 2 km.

Vytisknout E-mail

Jimramov

Jimramov leží na soutoku řek Svratka a Fryšávka v nadm. výšce 495 - 600 m.n.m.v CHKO Žďárské vrchy a současně v přírodním parku Svratecká hormatina. Je obklopen kopci: Prosička (739 m.n.m), Padělek (579 m.n.m.), Holý vrch (604 m.n.m.), Hora (629 m.n.m.), Pavlův kopec (715 m.n.m). Zdejší krajina je velice půvabná, skýtá mnoho přírodních útvarů a krásných výhledů. Historické jádro městyse je městskou památkovou zónou.

V Jimramově se narodil Jan Karafiát a jeho Broučci, se kterými se můžete setkat ve zdejší Výstavní síni.

Vzdálenost z Bystrého je 10 km.

www.jimramov.cz

Vytisknout E-mail

Kaplička sv. Jana Nepomuckého

3 km, z Bystrého směr Hartmanice, turistická stezka - zelená - osmiboká barokní kaple sv. Jana z Nepomuku z roku 1708 se nachází uprostřed mohutných lip na vrcholu kopce cestou z Bystrého do Hartmanic. Barokní oltáře byly přivezeny z Bystrého, varhany ze Stašova. Na východní straně kapličky je náhrobek bysterské hraběnky Marie Rebeky z Hohenemsu , na západní pak svobodné paní Ernestiny z Langetu, poslední majitelky bysterského panství. Za příznivého počasí je odtud krásný výhled na Bystré. Další informace o obci: www.hartmanice.net

 

Vytisknout E-mail

Kašpárkův rybník

Bysterští, tento rybník, nazývali Pazderský, Horní, Na Vejpustku. Každé pojmenování má své opodstatnění. Dosud užívaný název Kašpárkův rybník je podle přezdívky majitele stavení pod hrází rybníka čp. 118 Jana Čecha – Kašpárka. Starší občané pamatují, že se na tomto rybníce ledovalo. Ledaři řezali kvádry ledu, nakládali je na vozy nebo saně a koňským spřežením je rozváželi do Bystrého a okolí. Také tyto ledové kvádry vozili až na nádraží do Březové – Brněnce. A odtud vlakem led putoval do měst, kde v hotelích, restauracích a řeznictvích sloužil k ochlazení potravin a nápojů.

Vytisknout E-mail

Nedvězí

3 km, z Bystrého směr Nedvězí, Jimramov - dějiště románu Terézy Novákové "Na Librově gruntě", lidová architektura, kostel sv. Prokopa, meteorologická stanice.

Vytisknout E-mail

Olešnice

11 km, z Bystrého směr Nyklovice, Olešnice - město bylo založeno ve 12 století. Turisticky atraktivní je modrotisková dílna rodiny Danzingerů, která nabízí prohlídku dílny s výkladem a ukázkou výroby. Součástí expozice je firemní prodejna. Více informací: www.modrotisk-danzinger.cz. Další zajímavostí je muzeum veteránů nebo muzeum strašidel. V zimních měsících je v provozu areál zimních sportů, jehož součástí je také celoročně přístupná rozhledna. Informace o městě Olešnice: www.olesnice.cz

Vytisknout E-mail

Panský rybník

Panský rybník byl zřízen rybníkáři (staviteli rybníků) na konci 16. století v samé blízkosti postaveného zámku. Nejčastěji je nazýván Panský rybník podle vrchnosti, dříve také Zámecký a Pivovarský. Je největší v Bystrém, jeho výměra je 1,35 ha. Na svahu stojí mlíčník, v minulosti používaný k chlazení mléka, podle jiné verze k chovu kaprů – mlíčňáků. Starší si pamatují, že na tomto severním svahu nad rybníkem bývala kolonie malých hlavatisek. Pod hrází rybníka nechal postavit Jan Bezdružický z Kolovrat vrchnostenský pivovar. Ten v historii prožil dobu pivovarské slávy (dobrá voda, možná dobrý sládek). V roce 1927 byl státní pivovar pro úpadek zrušen. V průběhu dávných dob se stávalo, že velké průtrže mračen a následné přívaly vody způsobily protržení hrází bysterských rybníků.

Vytisknout E-mail

Polička

11 km - královské věnné město založené Přemyslem Otakarem II. v roce 1265. Ve 14. století bylo vybudováno mohutné opevnění, které se dochovalo do dnešních dnů. Městské hradby jsou zpřístupněny veřejnosti, prohlídky zajišťuje IC Polička. Další zajímavosti: barokní radnice, morový sloup od J. Pacáka z Litomyšle, kostel sv. Jakuba v jehož věži se narodil roku 1890 skladatel Bohuslav Martinů, klasicistní vrata na měšťanských domech, městská galerie, městské muzeum. Další informace: www.policka.org

Vytisknout E-mail

Robotní cesta

Od kamenného mostu na Dolním Podměstí se dostanete ulicí Na Hradčanech ke křižovatce „Robotních cest“. Toto rozcestí nad Hradčanami ve výšce 643 m nad mořem dostalo název „U Červeného kříže“ a to podle jeho zabarvení. Robotní cesta vedla od vrchnostenského dvora ke kříži a dále pak do Jedlové a do Čtyř Dvorů. Stromořadí starých stromů kolem robotních cest (je prováděna obnova) dodnes dotváří ráz naší krajiny. V minulosti k Červenému kříži chodila na Květnou neděli procesí s prosbou o hojnou úrodu. Tento kříž byl opraven v roce 2005. Z robotní cesty jsou krásné pohledy na Bystré.

Vytisknout E-mail

Rozhledna Horní les

Rouzhledna se nachází v nadmořské výšce 774 m.n.m a její výška je 60 m.

Pěšky k ní lze dojít po červené TZ z Rovečného (3,8 km) nebo po modré TZ z Nyklovic (2 km).

Otevřeno je od 15. dubna do 15. října

Vytisknout E-mail

Rybník Rebeka

Rebeka je v pořadí pátým rybníkem na Bysterském potoku. Nejčastěji je nazýván Rebeka podle hraběnky Marie Rebeky. Dříve byl označován jako rybník Dolní, Židův, také Pod Chmelnicí. Jeho výměra je 0,8 ha. Pod hrází rybníka byla v domě čp. 191 zřízena vrchnostenská palírna a vyráběl se zde líh a likéry. Obyvateli tohoto domu byli i židovští občané Bystrého, kteří zde měli svoji modlitebnu. Později zde vznikla ševcovská i tkalcovská dílna. Do roku 1928 dům patřil velkostatku k ubytování svých řemeslníků i úředníků. 

Vytisknout E-mail

  • 1
  • 2Logo hrad Svojanovgeofun

 

ksm

sjezdovky

ski-bystre

csks